top of page

Tietosuojaseloste

Yrityksen Fysioterapeutti Tiina Mäkipere asiakas- ja potilastietoja koskeva tietosuojaseloste
Fysioterapeutti Tiina Mäkipere

Äestäjänkatu 4

28100 PORI

tiina.makipere@gmail.com

Verkkosivuosoite www.fysiotiinamakipere.fi

Yhteyshenkilö

Tiina Mäkipere

tiina.makipere@gmail.com

puh. 045 2000 288

Mitä tietoja kerätään ja miksi

Vastaanotolla kerätyt tiedot ovat käyttäjien itse määrittelemiä (nimi, henkilötunnus, puhelinnumero, osoite, sähköpostiosoite). Tietoja käytetään asiakkassuhteen hoitamiseen ja tietolähteenä liiketoiminnallisiin päätöksiin (laskutus, tiedottaminen, ajanvaraus, potilastietojen kirjaaminen). Tietoja ei käytetä markkinointiin ilman vastaanottajan lupaa. 

Noudatamme omavalvontasuunnitelmaa. 

Lisäksi henkilötietojen käsittelyyn liittyviä oikeusperusteita, joita noudatamme:

- Laki potilaan asemasta ja oikeuksista

- Laki ja asetus terveydenhuollon ammattihenkilöistä

- Sosiaali- ja terveydenhuollon asetus potilasasiakirjoista

- Terveydenhuoltolaki

- Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä

- Henkilötietolaki

- Tietosuojalaki

Lakisääteinen velvollisuus

Tietojenkäsittely perustuu mm. potilastietoasetukseen ja potilaslakiin, kun henkilötietoja käsitellään yrityksessä Fysioterapeutti Tiina Mäkiperen terveyden- ja sairaanhoidon toiminnan yhteydessä. Fysioterapeutti Tiina Mäkipere laatii ja säilyttää vain hoidon kannalta tärkeitä henkilötietoja. Terveydenhuollon ammattihenkilö on lakisääteisesti velvollinen merkitsemään tarpeelliset tiedot hoidon toteutukseen, seurantaan ja suunnitteluun liittyen. 

Tietojen säilytysaika

Potilastietojen säilytysaika on määritelty lakisääteisesti. Laki velvoittaa säilyttämään suurinta osaa potilastiedoista 12 vuotta potilaan kuolemasta. Jos kuolinajasta ei ole tietoa, säilytysaika on 120 vuotta syntymästä.

 

Muita henkilötietoja säilytämme vähintään asiakassuhteen voimassaolon verran tai niin pitkään, kuin muu lainsäädäntö vaatii (esimerkiksi kirjanpitolaki). Evästeiden osalta lue kohta "Evästeet". 

Tietolähteet

Pääsääntöisesti henkilötiedot tulevat asiakkaalta itseltään. Yritys voi saada tietoja myös: 

- Lääkärin lähetteestä fysioterapiaan

- Vakuutusyhtiöltä tai työnantajalta, jos fysioterapia määräytyy tätä kautta

- Alaikäisen asiakkaan kohdalla asiakkaan huoltajalta

Henkilötietojen luovuttaminen

Lähtökohtana on, ettei Fysioterapeutti Tiina Mäkipere luovuta henkilötietoja (potilas- ja asiakastietoja) muille tahoille ilman kirjallista luovutuslupaa, ellei kyseessä ole lakivelvoite. Potilastietoja voidaan luovuttaa ilman suostumusta lähiomaisille tai toiselle terveydenhuollon yksikölle, jos se on asiakkaan terveyden kannalta välttämätöntä (esimerkiksi tajuttomuus tai sairauskohtaus), tai jos asiakas ei ole mielenterveyden häiriön, kehitysvammaisuuden tai muun vastaavanlaisen syyn vuoksi kyvykäs arvioimaan tietojenluovutus-suostumuksen merkitystä. 

Tietojen suojaaminen ja käsittelyn periaatteet

Fysioterapeutti Tiina Mäkipere noudattaa tietoja käsitellessään lainsäädännön asettamia huolellisuus- ja suojaamisvelvoitteita. Olen vaitiolo- ja salassapitovelvollinen terveydenhuollon ammattilainen, ja tämä käytäntö jatkuu myös mahdollisen yritystoiminnan päättymisen jälkeen. 

Fysioterapeutti Tiina Mäkipere huolehtii tietoturvallisuudesta. Salasanat ja sisäänkirjautumistunnukset ovat vain käyttävän henkilön hallussa. Potilastietoja tallennetaan vain niille tarkoitetuille alustoille (Vello-ajanvarausjärjestelmä sekä manuaalinen kirjaaminen). Potilastietojen kirjaaminen tapahtuu yrityksessä manuaalisesti. Yritys ei ole vielä liittynyt Kantaan, jolloin potilastiedot eivät siirry muiden terveydenhuollon ammattilaisten nähtäville. Manuaaliset arkistot ovat yrityksessä lukollisissa arkistokaapeissa, joihin avaimet ovat vain työnsä puolesta tietoja käsittelevällä yrittäjällä itsellään.

 

Evästeet (Cookies)

Sivuillamme käytetään evästeitä. Ne ovat käyttäjän tietokoneelle tai mobiililaitteelle lähetettäviä ja siellä säilyettäviä pieniä tekstitiedostoja. Evästeet eivät ole haittaohjelmia, eivätkä ne vahingoita käyttäjän laitteita tai tiedostoja tai sisällä henkilökohtaisia tietoja. Evästeen avulla palvelin havaitsee, että käyttäjä on vieraillut aikaisemminkin kyseisellä sivustolla. Eväste voi sisältää muun muassa sellaisia tietoja ja valintoja, joita käyttäjä on aiemmin tehnyt, joten näiden ansiosta käyttäjän ei tarvitse tehdä samoja valintoja uudestaan.

 

Evästeiden avulla verkkosivusto toimii asianmukaisesti. Evästeitä käytetään siis vain viestin välittämiseen teknisesti, ei esimerkiksi kohdennettuun mainontaan. 

Evästeiden säilyminen vaihtelee evästekohtaisesti. Kun eväste vanhenee, se poistuu laitteelta automaattisesti. Evästeet voi myös poistaa milloin tahansa laitteiden asetuksisata. 

bottom of page