top of page

Fysioterapia poistunut Kela-korvauksen piiristä

9.12.2022 hallituksen ajama sairausvakuutuslain muutos meni eduskunnassa läpi ja tämän myötä yksityisen fysioterapian Kela-korvaus poistui käytöstä 1.1.2023.


Mitä tämä käytännössä tarkoittaa:


- Lääkärien kirjoittamilla lähetteillä (Kelan lomake SV3 FM) ei ole enää mahdollista saada Kela-korvausta fysioterapiakäynneistä. Korvausten määrät eivät enää montaa euroa olleet per käynti ja niitä on pienennetty vuosi vuodelta. Kela-korvaus on kuitenkin hyödyttänyt niitä, jotka ovat tarvinneet säännöllisesti fysioterapiakäyntejä toiminta- ja työkykynsä ylläpitämiseksi. Hinnastostani on poistunut "fysioterapeutin vastaanotto lääkärin lähetteellä" -osio.


- Lääkärit voivat edelleen ohjata fysioterapiaan suullisesti, kirjoittamalla lähetteen tai kirjaten epikriisiin ohjauksen. Lomake SV3 FM kuitenkin Kelasta saamieni tietojen mukaan poistuu käytöstä. Tähänkin päivään asti fysioterapiaan on voinut tulla ilman lääkärissä käyntiä ja lähetettä. Monissa tuki- ja liikuntaelimistön ongelmissa on vain ylimääräinen koukkaus ja kuluerä käydä ensin lääkärillä, kun voi marssia suoraan fysioterapeutin vastaanotolle. Sairauslomat ja lääkitykset hoitaa tottakai lääkäri. Fysioterapeutteina meillä on velvollisuus ohjata asiakas eteenpäin muille asiantuntijoille, jos konstimme eivät riitä tai on epäilys jostain vakavammasta.


- Monet sairauskassat ja vakuutusyhtiöt tarvitsevat jatkossakin asiakkaalta lääkärin lähetteen fysioterapiaan, jotta asiakas on oikeutettu korvauksiin. Vastaanotollani käyvistä asiakkaista moni kuuluu johonkin sairauskassaan tai käynneistä haetaan korvaus vakuutusyhtiöltä. Uudet käytännöt selvinnevät lähitulevaisuudessa.
Olen harmissani niiden asiakkaideni puolesta, jotka ovat hyötyneet pienestäkin Kela-korvauksesta käydessään vastaanotollani esimerkiksi kerran viikossa. Vuositasolla korvauksella on tässä tilanteessa ollut selkeä hyöty.


Pohdin myös, onko alamme vielä sen verran tuntematon ja huonosti markkinoitu, ettei sen vaikutuksia ennaltaehkäisevän terveydenhuollon yhtenä osatekijänä ole pystytty osoittamaan tarpeeksi hyvin? Tässä meillä pienyrittäjilläkin on nyt mahdollisuus nousta suuren kansan tietouteen. Kuinka moni tavan tallaanja loppujen lopuksi pystyy erottamaan fysioterapian, naprapatian, hieronnan, personal trainingin tai osteopatian erot toisistaan? Jokainen palvelua tarjoava kuitenkin tuo oman persoonansa, kädenjälkensä ja näkemyksensä omaan toimintaansa. Olen suunnitellut tästä omaa blogi-kirjoitusta, jossa avaan tarkemmin näkemystäni tekemästäni fysioterapiasta.


Suomen Fysioterapeutit Ry:n antamassa tiedotteessa 9.12.2022 on nostettu esiin myös ristiriita, jolla muutosta on perusteltu. Voidaan pohtia, kuinka suuri merkitys Kela-korvauksien poistumisesta tulevilla säästöillä on tulevaisuudessa:


"Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunta korosti mietinnössään (StVM 34/2022 vp) hyvinvointialueiden järjestämisvastuuta, eikä pitänyt tarkoituksenmukaisena julkisen terveydenhuollon vastuulla olevien palveluiden toteutumista asiakkaiden omalla kustannuksella. Mietinnössä jää huomioimatta se, että käytännössä jokainen hyvinvointialue on ilmoittanut nykyisen rahoituksen riittämättömyydestä. Valiokunnan jäsenten vastalauseissa nostettiin esille myös se, että julkisen sektorin on mahdotonta tuottaa vastaavia palveluita korvauksista saatavilla säästöillä."


116 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page